Wie

Ommenabij is van Ceciel Smit en Lamp Wouda. Het beheer wordt ondergebracht bij Stichting Om en Om.

Voor vragen, informatie of welk ander contact is er het contactformulier. 

Wat

Ommenabij is de naam die we aan het stukje land hebben gegeven dat we in 2011 gekocht hebben. Het licht op het "drie-landen-punt" tussen Leiden, Wassenaar en Valkenburg, vlak bij de zandput die "het Valkenburgse Meertje" heet.

Het is aangekocht om er in de eerste plaats ruimte te hebben voor de voortzetting van Lokaal08, het technisch atelier van Kunstcentrum Haagweg 4. Het technisch atelier wil een plek zijn waar kunstenaars en ideeënmakers terecht kunnen voor advies en ondersteuning op het technische vlak om te helpen hun creaties te verwezenlijken. Dit kan varieren van het samen onderzoeken van de technische (on-) mogelijkheden van een project en het helpen keuzes te maken, tot het geheel verwezenlijken van het einddoel. Oprichter en motor van het technisch atelier is Lamp Wouda, die daarnaast ook zijn eigen Kinetische Kunst-objecten bouwt.

 

Maar Ommenabij is groter dan wat voor het atelier van Lamp nodig is. Er zijn twee loodsen, (een grote van ong 140m² en een romneyloods van ong 80m²) een groententuin compleet met kassen, 1000m² erf en 2500m² grasland. Deze ruimte willen we ontwikkelen tot een plek waar kunstprojecten van uiteenlopende vorm een plek kunnen krijgen. Het voorbereiden van projecten, opbouw van decorstukken, samenstellen van grote beelden, geven van uitvoeringen. Het is nog allemaal open.

Wanneer

Er wordt er nog gewerkt aan de inrichting van de grote loods zodat de voorzieningen van Lokaal08 stap voor stap weer een plek kunnen krijgen. Na de zomer van 2013 moet de de draaibank eindelijk weer operationeel zijn., de electrowerkhoek is min of meer in gebruik en het uitgebreide spullenmagazijn begint de chaostheorie te overwinnen.

Als je de loop der dingen wilt volgen staat er op deze site de Ommenablog en is er onze account op Facebook en Twitter, te bereiken via de linkpagina

Waarom

Begin 2010 alweer kregen we opeens te horen dat er op Kunstcentrum Haagweg 4 geen geschikte plek meer zou zijn voor het technisch atelier, hoezeer we ook hebben gevochten (en meegeholpen het kunstcentrum draaiend te houden, al die jaren) Na eerst de hele inboedel voor het grootste deel in de kelder te hebben opgeslagen, en de zware machines in kisten op de gang zijn we naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Eind 2010 kregen we de tip dat dat stukje land, waar beeldhouwer Frans de Wit nog gewerkt zou hebben, te koop kwam. Na eerst wat moeizame onderhandelingen is uiteindelijk de koop op 13 mei 2011 rond gekomen. Aanvankelijk had het perceel geen huisnummer en stond het adres als "Ommedijkseweg nabij 24". Niet erg duidelijk voor een argeloze bezoeker. Maar enkele weken voor de overdracht kregen we het bericht dat de gemeente er een nummer aan had gegeven. Nummer 30 dus. Het eerste gevoel was: 'gelukkig van dat onhandige nabij af'. Daarna kwam het kwartje al snel te vallen door de link met de straatnaam te maken, de ommedijkseweg. Het woord Ommenabij is algemene spreektaal maar staat niet als zodanig in de vanDale, de uitdrukking is eigenlijk 'omme en bij' wat ongeveer in de buurt van betekend.


    Top