logo_Ommenabij
¡Punt! Contact OmBlog
.


Nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en schrijf je in


De velden met achternaam en woonplaats zijn niet verplicht, maar het geeft ons de mogelijkheid om wat meer inzicht te krijgen in onze fans...


De gegevens die u verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het op onregelmatige momenten versturen van een e-mail betreffende de activiteiten en beslommeringen rondom !Punt Ommenabij Leiden, de stichting Rond-Omme en/of aanverwante zaken.
De gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker ter beschikking worden gesteld aan enige andere instantie, voor welk doel dan ook
Het bestuur van Stichting Rond-Omme en de medewerkers zullen zich inspannen om inbraak in de database en/of misbruik van gegevens te voorkomen.