logo_Ommenabij
¡Punt! Contact OmBlog
.


Waarom

Waarom

Ommenabij hoopt zich te ontwikkelen tot een permanente plek in het Leidse en regionale culturele leven, lees ook de doelstellingen van Stichting Rond-Omme.

Het onstaan is niet in eerste instantie met dat doel geweest, er is natuurlijk het een en ander aan vooraf gegaan.

Het is in 2011 aangekocht door Ceciel Smit en Lambert Wouda, om ruimte te hebben voor de voortzetting van Lokaal08, het technisch atelier van Kunstcentrum Haagweg 4 en de werkplaats van Lamp (Lambert). Het technisch atelier wilde een plek zijn waar kunstenaars en ideeënmakers terecht kunnen voor advies en ondersteuning op het technische vlak om te helpen hun creaties te verwezenlijken. Dit kon varieren van het samen onderzoeken van de technische (on-) mogelijkheden van een project en het helpen keuzes te maken, tot het geheel verwezenlijken van het einddoel. Oprichter en motor van het technisch atelier was Lamp Wouda, die daarnaast aan zijn eigen Kinetische Kunst-objecten bouwt.

Begin 2010 kregen we opeens te horen dat er op Kunstcentrum Haagweg 4 geen geschikte plek meer zou zijn voor het technisch atelier, en de activiteiten van Lamp, hoezeer we ook hebben gevochten (en meegeholpen het kunstcentrum draaiend te houden, al die jaren) Na eerst de hele inboedel voor het grootste deel in de kelder te hebben opgeslagen, en de zware machines in kisten op de gang, zijn we naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Eind 2010 kregen we de tip dat een stukje land, (waar de bekende Leidse beeldhouwer Frans de Wit nog gewerkt bleek te hebben, te koop kwam. Na eerst wat moeizame onderhandelingen is uiteindelijk de koop op 13 mei 2011 rond gekomen.

Aanvankelijk had het perceel geen huisnummer en stond het adres als "Ommedijkseweg nabij 24". Niet erg duidelijk voor een argeloze bezoeker. Maar enkele weken voor de overdracht kregen we het bericht dat de gemeente er een nummer aan had gegeven. Nummer 30 dus. Het eerste gevoel was: 'gelukkig van dat onhandige nabij af'. Daarna kwam het kwartje al snel te vallen door de link met de straatnaam te maken, de ommedijkseweg. Het woord Ommenabij is algemene spreektaal maar staat niet als zodanig in de vanDale, de uitdrukking is eigenlijk 'omme en bij' wat ongeveer in de buurt van betekend.

Het technish atelier functioneerde binnen Haagweg 4 omdat dat gebouw, (een voormalige technische school) destijds meer dan 100 gebruikers had, voornamelijk als atelierruimte. Een plek in hetzelfde gebouw waar je even terecht kon om je kapotte ezel te lassen of een verlengsnoer te lenen was laagdrempelig en had daar een functie. Omdat Ommenabij toch weer een eind fietsen is, is die functie er niet meer echt. Hoewel men natuurlijk nog steeds welkom is met artistiek-technische vragen en aanverwante klusjes.

De atelierfuncie van Haagweg 4 is inmiddels veel bescheidener, het grootste deel is tegenwoordig commerciële bedrijvigheid, er zou daar nu geen bestaansrecht meer zijn voor zoiets als Lokaal08. En achteraf gezien is het afscheid nemen van die plek een mooie nieuwe start gebleken.