logo_Ommenabij
¡Punt! Contact OmBlog
.Wat is Ommenabij?

Wat is Ommenabij?

Ommenabij is de naam die we aan het stukje land hebben gegeven dat we in 2011 gekocht hebben. Het ligt op een "drie-plaatsen-punt" tussen Leiden, Wassenaar en Katwijk/Valkenburg, vlak bij de zandput die "het Valkenburgse Meertje" heet. De vorm van het stukje grond is gelijk een heel zuinig stukje taart, vandaar het voorvoegsel "punt". Voor de preciese lokatie en hoe er te komen: de link "Waar"

Ommenabij is in beginsel het atelier van Lamp Wouda, maar het is groter dan wat daarvoor nodig is; er zijn twee loodsen, (een grote van ong 140m² en een romneyloods van ong 80m²) een groententuintje met wat kassen, 500m² erf en 1000m² land.

Het is mede in gebruik door 'Vrij Groen' en Sjef Oltheten (zie "Wie"). Gezamenlijk willen we Ommenabij verder ontwikkelen tot een plek waar kunst- en natuurprojecten van uiteenlopende vorm een plek kunnen krijgen.